Januaristorm levert recordopbrengst windenergie op

Januaristorm levert recordopbrengst windenergie op

Met een record dagopbrengst van ongeveer 80.000 MWh heeft de windkracht van de storm gisteren zo’n 877.000 huishoudens van energie kunnen voorzien. Met een toenemend aantal windparkenzal die opbrengst in de toekomst verder toenemen. Ook als een deel van de windmolens afgeschakeld moet wordenblijkt zo’n storm zeer lucratief. 

De storm van gisteren heeft Nederland een record dagopbrengst aan windenergie opgeleverdtweet Martien Visserlector energietransitie aan de Hanzehogeschool en manager strategie bij de GasUnie. ‘De Olympische Spelen moeten nog beginnennu al een nationaal record! Gisteren voldoende #wind ENERGIE voor 877.000 NL-ers. Het vorig recordvan 11 september 2017stond op 865.000.”

(tekst loopt door onder de afbeelding)

De storm van 3 januari bracht Nederland een recordopbrengst windtweet Martien Visser.

Is het in Duitsland al verplicht om realtime data van de opbrengt te verstrekkenin Nederland werken we nog met schattingenvertelt een woordvoerder van de Sociaal Economische Raad (SER). Visser ontwikkelt daarvoor modellen die de opbrengst op basis van KNMI-gegevens kan voorspellen. Als je de uitkomsten daarvan later vergelijkt met gemeten waarden zoals die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)blijkt dat ze opvallend accuraat zijn. Daarom publiceren de SER en de Hanzehogeschool ze samen met partners als de GasUnieTenneT en Netbeheer Nederland op energieopwek.nldat inzage moet geven in de hoeveelheid duurzame energie die Nederland momenteel produceert.

Afschakelingen

Even was Visser nog bang dat het afschakelen van windmolens roet in het eten zou gooienmaar dat lijkt niet het geval. Een dip in de windproductie rond het middaguur komt keurig terug in de grafieken op de site. Niet omdat de wind toen even ging liggenmaar omdat die toen zo sterk of grillig was dat een deel van de molens stilgezet moest worden om beschadiging te voorkomen.

Naarmate er meer groteremoderne windturbines geplaatst gaan wordenzal het effect van zulke afschakelingen bij bijzonder grote windkracht minder wordenverwacht Visser. Voor opslagproblemen zal dat voorlopig niet leiden. Een storm als die van gisteren levert nu ongeveer een kwart van alle elektrikiteit die Nederland in een dag gebruikt. Zolang de storm niet veel meer oplevert dan we verbruikenkan het de storm ook opvangen zonder de windenergie op te slaan.

Artikel verscheen op FluxEnergie
Copyright fluxenergie.nl

Lees meer : Januaristorm levert recordopbrengst windenergie op

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply